Πολιτιστικός Όμιλος Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Πολιτιστικός Όμιλος των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών – Π.Ο.Φ.Π.Α., είναι  ο κεντρικός πολιτιστικός φορέας των φοιτητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αποτελείται από τέσσερις καλλιτεχνικούς τομείς με αντικείμενο το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη φωτογραφία και τον χορό.

Στεγάζεται στην Πανεπιστημιακή Λέσχη (Ιπποκράτους 15 & Ακαδημίας 55) και στο κτίριο Κωστής Παλαμάς (Ροζ Κτίριο – Ακαδημίας 48 & Μασσαλίας 2) όπου οι φοιτητές μαθαίνουν και δημιουργούν, περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες.

η Πανεπιστημιακή Λέσχη

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Θεατρικός Τομέας
Φωτογραφικός Τομέας
Κινηματογραφικός Τομέας
Χορευτικός Τομέας

Ο νέος νόμος-πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας καταργεί τις πανεπιστημιακές λέσχες.

Το άρθρο 296 ορίζει την κατάργηση της αυτοτελούς νομικής προσωπικότητας της Πανεπιστημιακής Λέσχης του ΕΚΠΑ. Η συγκεκριμένη αλλαγή καταργεί την αυτοτέλεια της Λέσχης και, συνεπώς, την ανεξάρτητη διαχείριση των οικονομικών της αποθεμάτων, του προϋπολογισμού της, καθώς και των κτιριακών της υποδομών. 

Blog στο WordPress.com.